Dr. Szántó Erika vagyok, 2007-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvosi karán. Érdeklődésemnek és kitűnő tanulmányi eredményemnek köszönhetően rezidensként felvételt nyertem mind a Parodontológiai, mind a Fogpótlástani Klinikára is.

 

Abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy mindként intézet munkájában részt vehettem, alapos tudást szerezve így mindkét szakterületen. Ez idő alatt részt vettem a magyar és a külföldi hallgatók oktatásában, a tudományos kutatómunkában, illetve a napi betegellátásban is.

 

A pácienseimért érzett odaadásom mellett a tökéletességre való törekvés határozza meg célomat a munkámban.

 

Szakterület: parodontológia, esztétikai fogászat, protetika

 

Fogászati rendelés:

9200 Mosonmagyaróvár

Városkapu tér 9. (3-as kapucsengő)

Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök 9:00 - 17:00

Telefonszám: 06/20-911-0864